Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

 

1.1 SATICI BİLGİLERİ

 

Unvan : Ormo Yün İplik San. Ve Tic. A.Ş

Adres : Gölyolu Üzeri, Harmansazı Mevkii 16800 Orhangazi/Bursa

Telefon : 0 212 482 17 43 - 482 17 44

Faks : 0212 481 93 97

E-posta : nako@nako.com.tr

Vergi No : 642 001 6903

Mersis No : 0642-0016-9030-0012

 

1.2 ALICI BİLGİLERİ

 

Adı-Soyadı : ……………………………………………..

Adres : ……………………………………………..

Telefon : ……………………………………………..

E-posta : ……………………………………………..

 

1.3 Satıcı ve Alıcı birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 

2. KONU

 

Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.nako.com.tr   uzantılı internet sitesi üzerinden siparişini verdiği nitelikleri ve satış bedeli aşağıda belirtilen ürünün (Ürün) satışı, teslimi ve satış bedelinin ödenmesine ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemeleri uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin (Sözleşme) konusunu teşkil etmektedir.

 

3. ÜRÜN BİLGİLERİ, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

 

Ürün’ün tüm temel nitelikleri Satıcı’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Alıcı’nın siparişine konu ettiği Ürün’ün modeli, adet, fiyat, ödeme, teslimat ve fatura bilgileri aşağıda sıralanmakta olup, tüm bu bilgiler Alıcı tarafından onaylanmıştır. Kargo ücreti Alıcı’ya aittir. 


 

ÜRÜN

BİRİM FİYATI (TL)

ADET

TOPLAM

(TL)

Model

…………………..

…………………..

………………….

Kargo Ücreti

………………….

Ödeme Toplamı (KDV Dahil) 

…………………. 

ÖDEME BİLGİLERİ

 

Ödeme Şekli : ……………………………..

 

Kart Tipi : ……………………………..

 

Kart No : ……………………………..

 

Kredi Kartına

Taksit-Tek Çekim : …………………………….

 

TESLİMAT BİLGİLERİ

 

Adı-Soyadı : …………………………….

Adres : …………………………….

Telefon : ………………………….…

E-posta : ………………………….…

Teslimat Şekli : ………………………….…

Teslimat Tarihi : ………………………….…

 

FATURA BİLGİLERİ

 

Adı-Soyadı/Unvanı : …………………………….

Adres : …………………………….

Telefon : ………………………….…

E-posta : ………………………….…

 

4. GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 Alıcı Satıcı’ya ait internet sitesinde Ürün’ün tüm temel niteliklerini, satış fiyatı, ödeme ve teslimata ilişkin bilgileri okuduğunu, bunlara yönelik bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı bu teyidinin Sözleşme’nin kurulmasından evvel, Satıcı’nın Alıcı’ya vermesi gereken unvan, Mersis numarası, iletişim bilgileri, Ürün’e ait temel özellikler, vergi dahil satış fiyatı, kargo bedeli, ödeme ve teslimat bilgileri, cayma hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile cayma bildiriminin yapılacağı iletişim bilgileri, cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve cayma hakkının istisnaları, uyuşmazlık hallerinde Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine müracaatta bulunabileceği hususlarında doğru ve eksiksiz bilgi edindiğini kabul anlamına geldiğini beyan eder.

 

4.2 Ürün, azami 30 günlük süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

4.3 Ürün’ün teslimatı anında Alıcı'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürün’ün sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

 

4.4 Satıcı, Ürün’ü eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte her türlü ayıptan ari olarak teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.5 Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

4.6 Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.7 Alıcı, Ürün’ün teslimatı için Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.8 Alıcı’nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği takdirde Satıcı tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmek veya iadeyi talep etmek yerine, Ürün bedeli alacağının tahsiline ilişkin hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. 

 

4.9 Ürün’ün normal satış ve teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar nedeniyle en geç 30 günlük sürede teslim edilememesi halinde, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir Ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

 

4.10 Satıcı Sözleşme konusu Ürün’ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde açık bir şekilde Alıcı’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve Alıcı’nın sözlü veya yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın söz konusu onayı vermediği hallerde Sözleşme’nin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

4.11 Sözleşme’nin 6. maddesinde düzenlenen cayma hakkı dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde Alıcı’ya iade edilir. İade Alıcı’nın Satıcı’ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra azami 14 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. Satıcı’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları saklıdır. Sözleşme’nin Satıcı’nın edimini ifa etmemesi nedeniyle Alıcı tarafından feshedildiği hallerde Alıcı’nın kanundan doğan hakları saklıdır.

 

5. FATURA 

 

5.1 Satıcı, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun usullerin uygulanması hakkını saklı tutar. 

 

6. CAYMA HAKKI

 

6.1. Alıcı, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslimi tarihinden itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürün’ün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Alıcı, ön bilgilendirme formunu ve Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

6.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Ürün’ün Sözleşme’nin 6.6 maddesinde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

 

6.3 Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün’ün en geç 10 gün içerisinde, Satıcı’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Bu hakkın kullanılması halinde; 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır), iade formu, iade edilecek Ürün’ün kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

6.4 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli, teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı’ya, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade etmekle yükümlüdür.

 

6.5 Teslim alınmış olan Ürün’ün değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması Alıcı’nın kusurundan kaynaklanıyorsa, Ürün değerini veya değerindeki azalmayı Satıcı’ya tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Ürün’ün mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması kabul edilmez.

 

6.6 Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler: Yasal düzenleme gereği aşağıda sıralanan ürünlere ilişkin sözleşmelerde, Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır:

 

(a) Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler

(b) Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlere ilişkin sözleşmeler

(c) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler

(d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler

(e) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

(f) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler

(g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi ürünlere ilişkin sözleşmeler

(h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

(i) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler ile Alıcı’nın ticari amaçla satın alma yaptığı haller

 

6.7 İade edilecek Ürün’ün hasar görmemiş, tekrar satılabilme özelliğini kaybetmemiş, kullanılmamış olması gerekmektedir.

 

6.8 Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı cayma süresi içinde Ürün’ü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Cayma tarihine kadar geçen sürede Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmaması nedeniyle Ürün’de değişiklik veya bozulma olduğu hallerde, Alıcı cayma hakkını kullanamayacağını kabul ve beyan etmektedir.

 

6.9 Cayma hakkı için öngörülen yasal sürenin geçmesi veya yasal düzenlemeler çerçevesinde Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılmasının olanaklı olmadığı hallerde, Alıcı Satıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle Ürün’ü iade veya değiştirmek isterse bunun kabulü hususunda münhasır takdir hakkı Satıcı’ya ait olmakla birlikte, Alıcı Ürün’ün iade ve değişimi nedeniyle doğan masraflardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

 

7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL BİLGİLER

 

7.1 Alıcı tarafından Satıcı’ya ait internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’nın cihazı vasıtasıyla girildiğinden korunmaları ve virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir. 

 

7.2 Satıcı, Alıcı’ya ait e-posta adresleri, telefon numaraları gibi elektronik iletişim adreslerine, ürün ve hizmetlerine ilişkin Alıcı’nın kendisiyle iletişime geçmesi ve bilgilenmesi amacıyla bilgilendirme, duyuru, tanıtım amaçlı elektronik iletiler gönderebilir. Alıcı, bu Sözleşme ile Satıcı tarafından bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermektedir. Alıcı kişisel verilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine muvafakat ve izin vermiştir. Alıcı Satıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. 

 

7.3 Satıcı, Alıcı’ya ait elektronik iletişim adreslerini yazılı onay olmaksızın üçüncü kişilere iletmeyecek ve başka amaçlarla kullanmayacaktır. 

 

8. YETKİLİ MAHKEME

 

8.1 Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı’nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. 

 

9. YÜRÜRLÜK

 

9.1 Alıcı, Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün’ün tüm temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme ve teslimata ilişkin bilgileri, Satıcı ve Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı dahil tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını Satıcı’ya ait internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. 

 

9.2 Bu sözleşme 00.00.2020 tarihinde elektronik ortamda akdedilmiş olup, bir nüshası Alıcı’nın yukarıda belirtilen e-posta adresine elektronik formatta gönderilmiştir.

 

SATICI

Ormo Yün İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş

ALICI

…………………………. .

 

GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ

200 TL ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Websitemizin işlemesini ve daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez Politikamız hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.